,

triết lý đấy >0

What do you think?

102 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

tưởng anh dễ lừa ak .

Các thánh bình chọn xem nào :v